Smart Areas

Kenmerken

Samenwerking / Community aanpak / Energiebesparing / Winkelstraat

Doel

Energie besparen / CO2 reductie / Gedragsverandering / Blauwdruk

Locatie

Utrechtsestraat Amsterdam

Klimaatstraat

In de Klimaatstraat wordt de unieke Amsterdamse Utrechtsestraat samen met de ondernemers omgevormd tot een duurzame winkelstraat.

Waarom?
Op initiatief van de ondernemers zelf is het project Utrechtsestraat Klimaatstraat gestart. De Klimaatstraat is gericht op het leren welke samenwerking, duurzame technologieën, en aanpak het meest succesvol zijn om op grote schaal stedelijke (winkel)straten te verduurzamen. Met het doel om CO2 reductie en milieubesparing in de straat te verwezenlijken. Hierbij staat uitvoering en implementatie van duurzame oplossingen centraal. De focus van de duurzame oplossingen ligt op drie gebieden: ondernemersruimte, openbare ruimte en logistieke processen.

De Utrechtsestraat is een toonaangevende Amsterdamse straat in het centrum. De smalle en drukke straat zit vol met leuke winkels, cafés en restaurants. De Gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City en de Ondernemersvereniging Utrechtsestraat hebben de Club van 30 gevraagd om het projectmanagement van de Klimaatstraat uit te voeren en een blauwdruk voor verduurzaming van winkelstraten te ontwikkelen en te realiseren. 

Startfase project
Er is een koplopersgroep van 40 enthousiaste ondernemers geselecteerd. Zij willen allen erg graag meewerken aan een duurzamere omgeving in de Utrechtsestraat. Deze koplopersgroep is nauw betrokken bij het project en fungeert dan ook als testteam en klankbord van de verschillende duurzame initiatieven.

Tevens is er een nulmeting uitgevoerd, waarin de bestaande situatie van de straat in kaart is gebracht en toegerekend naar CO2 en NO2. Deze nulmeting geldt als startpunt voor de invoering van de verschillende oplossingen.

Duurzame initiatieven in de Klimaatstraat

1. Ondernemers:
- Uitvoering energiescans, waarbij het energiebesparingpotentieel van de ondernemer op het gebied van verlichting, verwarming en koeling van de ondernemersruimte in kaart is gebracht
- De implementatie van Slimme meters die het energieverbruik meten en kunnen worden aangesloten op apparaten die je helpen energie te besparen
- Energiedisplay dat feedback en persoonlijke besparingstips geeft op basis van de informatie van de slimme meter
- Slimme stekkers die ongebruikte apparaten en lichten automatisch kunnen uitschakelen

2. Openbare ruimte:
- Duurzame straat- en gevelverlichting d.m.v. energiezuinige lampen, die op rustige momenten 's nachts gedimd kunnen worden
- Tramhaltes die voorzien zijn van energiezuinige verlichting op basis van zonne-energie en van productie tot recycling de minste impact op het milieu hebben
- BigBelly Compact-afvalbakken met ingebouwde afvalpers, waardoor de bakken 5x minder geleegd hoeven te worden; energie wordt geleverd door zonnepanelen

3. Logistieke processen:
- Afval wordt ingezameld door elektrische wagens van één aanbieder, waardoor CO2 uitstoot tot een minimum wordt beperkt
- Optimalisatie logistieke processen d.m.v. clustering

Blauwdruk
Op basis van de samenwerking met de ondernemers in de Utrechtsestraat is in 2011 de blauwdruk tot stand gekomen. Download deze via het kopje media. 

Open publication - Free publishing - More duurzaamheid


Tagsondernemersblauwdruk


“When we started as a small company it really helped us to work together with the 'big boys'. Now that we are "grown-up" ourselves, expanding our activities abroad, we still profit from the international exposure that we got and the network this gave us.”
Joris Jonker
Quby
“You really end up being much more aware of your energy use. It makes me think twice before before switching on an appliance. In the past, I used to switch on the air-conditioning for the evening already in the afternoon. I don’t do that anymore!”
Jan Louman
Entrepreneur Utrechtsestraat, Café de Biecht
“Van Soest Chocolatier is now completely switched to LED lighting. A number of 60 LED lights have been installed, resulting in 80% less CO2 emissions!”
Franny Blauwendraat-Van Soest
Entrepreneur Utrechtsestraat, Van Soest Chocolatier