Infrastructure

Characteristics

Target

Location

Zaans Warmtenet

Meer dan 40 procent van het totale energieverbruik in Nederland wordt gebruikt voor het verwarmen van bedrijven en woningen. Tegelijkertijd lozen bedrijven nog altijd veel restwarmte in atmosfeer of oppervlaktewater. In Zaanstad besloten bedrijven, zorginstellingen, dienstverleners, netbeheerders, woningcorporaties en overheden gezamenlijk te onderzoeken of een warmtenet te realiseren is. Het uiteindelijke doel is om ruim 10.000 woningen aan te sluiten, ruwweg een zesde van het totale woningbestand in Zaanstad. De leveranciers van warmte zijn bedrijven die restwarmte over hebben, maar ook warmtepompen en biomassacentrales. Bovendien zijn er kansen om aan te sluiten op het uitgebreide Warmtenet in de Metropoolregio. Het is de ambitie van partijen om een open warmtenetwerk te realiseren, dat de duurzaamheid van de energievoorziening verbetert, de kosten voor bewoners en bedrijven verlaagt, en zichzelf op termijn terugverdient.Partners

1457-footer-6bd8e8680166e03ae67269e29b474e3b-Alliander.pngAlliander2423-footer-dbbd90f4d1e5180859bd2d59712f98a9-Engie.pngEngie