Founding partner

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam en versterking van welvaart en welzijn.

De Amsterdamse metropoolregio heeft alle belangrijke troeven in huis om een innovatieve en economisch sterke regio te zijn. Met zeven sterke clusters kan de regio nationaal en internationaal een voortrekkersrol spelen:

Creatieve Industrie

·  ICT/e-Science
·  Life Sciences & Health
·  Financiële & Zakelijke Dienstverlening
·  Logistiek
·  Flowers & Food
·  Toerisme & Congressen

Om deze potenties ten volle te benutten is een goede samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zij hebben daarom ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor versterking van de economie door met elkaar de Amsterdam Economic Board (Board) voor de metropoolregio Amsterdam op te richten.
TagsSamenwerken