Founding partner

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen. Binnen de HvA bouwen medewerkers en studenten dagelijks aan hun eigen toekomst en aan die van hun omgeving. De HvA is een centrum van verbinding tussen disciplines, tussen uiteenlopende mensen en het werkveld in en om Amsterdam. Zo biedt de HvA studenten én medewerkers alle faciliteiten om hun talent te kunnen ontplooien in studie en werk. Midden in de grote stad krijgen studenten en medewerkers de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

HvA programmapartner van Amsterdam Smart City
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is programmapartner geworden van Amsterdam Smart City. De samenwerking focust zich rond HvA onderzoeksprogramma Urban Technology. Samen met ASC en haar netwerk van partners gaat de HvA onderzoeksprojecten op het gebied van smart mobility en logistiek, big data analyse, circulaire economie en slimme gebiedsontwikkeling ontwikkelen. Daarnaast koppelt de HvA waar mogelijk ASC partners aan haar onderwijsprogramma. Op dit moment participeert de HvA al in het Smart City project Vehicle2Grid.

Onderzoeksprogramma Urban Technology
Urban Technology is één van de speerpunten van de Hogeschool van Amsterdam. Het programma draagt met het ontwerp en de realisatie van slimme technologische oplossingen bij aan de leefbare, verbonden en duurzame stad van nu en de toekomst. De expertise van het programma komt samen in 6 thema’s: Smart Energy Systems, Circular Design and Smart Production, Smart Urban Design en Smart Mobility, Urban Analytics en Nieuwe businesconcepten. Aan het programma werken 9 lectoren die samen met onderzoekers en studenten logistiek, engineering en built environment aan de oplossingen voor de toekomstige stad. Het onderzoek is praktijgericht en vraaggestuurd vanuit marktpartijen, overheden en maatschappelijke instellingen.TagsOnderwijs