Project partner

BOOT - HvA

Via BOOT verbindt de HvA zich met Amsterdamse aandachtswijken door studenten in te zetten in die buurten waar de grootstedelijke problemen het grootst zijn en talentontwikkeling het meest nodig is.Back

Participates in