Project partner

Gemeente Zaanstad

Zaanstad wil in 2020 een klimaatneutrale stad zijn. De Zaanse Energie Agenda werkt toe naar een transitie op het gebied van energie en grondstoffen. Zo wordt de stad duurzamer, maar ook meer leefbaar en economisch sterker. Een belangrijk project is het Zaans Warmtenet, ontwikkeld in een samenwerkingsverband van lokale bedrijven, instellingen en overheden. Zulke initiatieven vergroten de aantrekkingskracht van Zaanstad op nieuwe bewoners en innovatieve bedrijvigheid. Als penvoerder van het Europese onderzoeksprogramma e-harbours heeft Zaanstad veel geleerd over slimme oplossingen op energiegebied. Binnen de Metropoolregio Amsterdam is Zaanstad dan ook de bestuurlijk trekker op het gebied van Smart Grids. Met een innovatief energiecontract vermindert de gemeente zijn verbruik, en krijgt duurzame energie voorrang. Het internationale project Optimus onderzoekt mogelijkheden om nog meer te besparen in gemeentelijke gebouwen. Met Amsterdam participeert Zaanstad daarnaast in het onderzoeksproject Urban Learning, over duurzame gebiedsontwikkeling.