Founding partner

Gemeente Amsterdam

In 2025 40% minder CO2- uitstoot en met lokaal geproduceerde duurzame energie voorzien in 30% van de energiebehoefte van de stad. Dat zijn de ambities van Amsterdam. Samen met het bedrijfsleven, maat- schappelijke partners en de inwoners gaat Amsterdam die ambities verwezenlijken.

De klimaat- en duurzaamheidsambities van de Gemeente vragen om nieuwe samenwerkingsvormen, zeker in tijden van bezuinigingen. De Gemeente Amsterdam, waaronder de Dienst Ruimtelijke Ordening en Programmabureau Klimaat en Energie, werkt daarom samen met alle partners in de stad “hands on” aan het verduurzamen van de bestaande stad, transformeren van voormalige industriële gebieden, vergroten van het aandeel duurzame energieproductie, grootschalige uitrol van stadswarmte en -koude en de realisatie van innovatieve pilots. Zo worden ook de private investeringen, zoals die van KPN en Liander, gekoppeld aan de ambitie om als slimme en duurzame stad verder te ontwikkelen en daarmee versnelling én opschaling te realiseren in de Metropoolregio Amsterdam.