05/19/2016

De MRA als Digitale Hotspot van Europa

Op vrijdag 27 mei organiseert de Board een bijeenkomst rondom haar grootstedelijke uitdaging ‘Digitale Connectiviteit’. In deze bijeenkomst willen we graag horen wat jij denkt dat moet gebeuren, maar ook wat jij al kan bijdragen. Op basis hiervan bouwen we verder aan onze digitale strategie.

De wereld digitaliseert in hoog tempo, dit brengt grote kansen voor innovatie en groei. De Metropoolregio Amsterdam wil vooroplopen en heeft als ambitie gesteld om in 2025 de belangrijkste plek te zijn voor data gedreven innovatie in Europa. Dit eist dat we onze digitale basis goed op orde hebben – enerzijds is dat onze digitale infrastructuur, anderzijds gaat dit over hoe we in de toekomst data op een betrouwbare manier gaan delen en gebruiken. In deze bijeenkomst willen we graag horen wat jij denkt moet gebeuren, maar ook wat jij al kan bijdragen. Op basis hiervan bouwen we verder aan de digitale strategie van de Metropoolregio Amsterdam. Daarnaast is dit een ideale gelegenheid om te netwerken en nieuwe contacten op te doen!

Programma:

15: 00 uur – Opening & introductie

  • Opening door Franc Weerwind (Burgemeester van Almere)
  • Expert visie op digitale infrastructuur door Andries van Dijk (Director IT Strategy – Deloitte)

15.30 uur – Paralelle werksessies

  • Bouwen aan digitaal vertrouwen
  • Klaar voor het internet of things
  • MRA internetknooppunt van Europa
  • Naar een datagedreven economie
  • Toekomstbestendige digitale netwerken

16.45 uur – Afsluiting en borrel

  • Wrap up door Harry van Dorenmalen (Chairman IBM Europe & Country General Manager)