Kenniscentrum

Via het Kenniscentrum wordt verschillende informatie gedeeld met iedereen die dat interessant vindt. Hier wordt informatie (publicaties, cijfers, links) gepubliceerd gerelateerd aan de onderwerpen Smart Cities, duurzaamheid, energie besparing, CO2 reductie en de ASC thema's wonen, werken, mobiliteit, publieke faciliteiten en open data. We hopen dat de informatie bruikbaar is voor u en wellicht inspirerend werkt. Heeft u zelf een document dat u graag op deze pagina wilt publiceren? U kunt hierover een email sturen naar info@amsterdamsmartcity.nl 

2235-header-4b9d46eaeccb9e9d8a683a2e7cc8e00e-Eurofiber.png Document

Rapport: Slim Nederland in 2030

Eurofiber heeft een onderzoek gedaan via Motivaction naar hoe burgers en ondernemers willen leven, wonen, werken en ondernemen in 2030. Dit is gebaseerd op Rathenau scenario’s.

Bekijk document
1845-block-d75ed61fdf7bac12b942069b32cbd746-smart770x433.jpg Document

Rapport: Rethinking smart cities from the ground up

Dit rapport vertelt verhalen van steden over de hele wereld - van Beijing tot Amsterdam, en van London tot Jakarta - die stedelijke uitdagingen aangaan door digitale technologie te gebruiken en burgers erbij te betrekken.

Bekijk document
1667-block-bc3138d7d60d7f45a9d46d99e11ccf6b-elektrischrijden2770x433.jpg Document

Rapport: Elektrisch vervoer in Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft, i.o.v. het ministerie van Economische Zaken, een update samengesteld van de cijfers van elektrisch vervoer. Het betreft een overzicht van aantallen voertuigen en laadpunten in Nederland t/m 28 februari.

Bekijk document
1591-block-850f19b60a565e2e6892cf9a12c08121-Energy770x433.jpg Link

Energielabels

Lettercodes, kleurenschema's en ingewikkelde rekenmodellen: Europese energielabels zouden het consumenten makkelijker moeten maken. Maar doen ze dat ook? Deze infographic van online winkelcentrum beslist.nl biedt de consument meer houvast.

Bekijk website
1588-block-b6efe8d9d54d4430139732941c30c122-CPB770x433.jpg Document

De economie van de stad

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (I&M) werken samen aan de Agenda Stad. Hierin staat onder andere het economische potentieel van steden centraal.

Bekijk document
1552-block-00231e6c148f7b12e6a6c57a016c2165-zorg770x433.jpg Document

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn & zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties?

Bekijk document
1505-block-34840db3fcb4cd8455453f84dab4b4ee-Urban+Knowledge770x433.jpg Link

Urban Knowledge

Urban-Knowledge is een open platform gewijd aan het samenstellen van een innovatief & effectief systeem van methoden en technieken voor stedelijke analyse en de duurzame ondersteuning van die kennis en expertise in het kennisplatform.

Bekijk website
1463-block-1517849de3d5d15c2600e6af906c5304-elektrisch_rijden.jpg Link

Infographic: 5 jaar Amsterdam Elektrisch

De grote hoeveelheid laaddata die de laadpunten opleveren laat duidelijk zien dat elektrisch rijden in Amsterdam de pilotfase voorbij is en bevestigt de koploperpositie van Amsterdam.

Bekijk website
1415-block-57e6a2785f1b0f1b90d24833507380b9-Circular.jpg Document

Rapport: Circular Advantage

Accenture definieert in dit gedetailleerd rapport vijf nieuwe businessmodellen, tien disruptieve technologieën en vijf capaciteiten die circulariteit bevorderen.

Bekijk document
1398-block-4460923e801bbe54a2358c47386ddd82-multimodaleapp+770x433.jpg Document

Rapport: Towards a multimodal API

Verkeer en Openbare Ruimte heeft onderzoek laten doen naar de huidige mogelijkheden voor een multimodale app (stip aan de horizon), en de kwaliteit van de huidige open data.

Bekijk document
1396-block-6c44797280904992bef22b859b6956f9-smartcities1n2.jpg Document

Magazine: Smart Cities

Dit magazine beschrijft de resultaten van de beleidsverkenning Smart Cities binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Ruimtelijke Ontwikkeling).

Bekijk document